Khonkaen Website Web Design & Services

webhosting image

ขอนแก่นเว็บไซต์ ให้ความมั่นใจสูงสุด สำหรับลูกค้า ที่เลือกใช้บริการ...

Khonkaen Website ให้บริการด้านเว็บไซต์แบบครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่การจดโดเมนเนม การออกแบบเว็บไซต์ ตามความต้องการของลูกค้า การอบรมการออกแบบเว็บไซต์ หลายหลักสูตร เช่น Basic Webdesign, Joomla Training, PHP Training, Advance Webdesign และรับเป็นอาจารย์สอนพิเศษด้านเว็บดีไซต์ สำหรับมหาลัย สถาบันการศึกษา วิทยาลัย โรงเรียนมัธยม หรือหน่วยงานราชการ ที่ต้องการอาจารย์และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านไปเป็นอาจารย์หรือวิทยากรสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลากรของหน่วยงาน

 

หลักสูตร Web Design

Basic Web Design

แถมฟรี Web Hosting และ Domain Name
  • Tools & HTML Basic
  • Style Sheet Images & Form
  • Advance & Template
  • เรียนจบ มีเว็บไซต์ของตัวเองทันที
เพียง 5500 บาท

Joomla Training

แถมฟรี
Pro Hosting
+ Domain Name
  • Install & Setup
  • Tools Plugin & Module
  • Work with Template & Customize
  • เรียนจบ มีเว็บไซต์ของตัวเองทันที
เพียง 5500 บาท

ตัวอย่าง เว็บไซต์