Khonkaen Website Web Design & Services

webhosting image

Khonkaen Website ให้บริการด้านเว็บไซต์แบบครบวงจรในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่การจดโดเมนเนม การออกแบบเว็บไซต์ ตามความต้องการของลูกค้า การอบรมการออกแบบเว็บไซต์ หลายหลักสูตร เช่น Basic Webdesign, Joomla Training, PHP Training, Advance Webdesign และรับเป็นอาจารย์สอนพิเศษด้านเว็บดีไซต์ สำหรับมหาลัย สถาบันการศึกษา วิทยาลัย โรงเรียนมัธยม หรือหน่วยงานราชการ ที่ต้องการอาจารย์และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านไปเป็นอาจารย์หรือวิทยากรสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลากรของหน่วยงาน

 

หลักสูตร Web Design

Basic Web Design

แถมฟรี Web Hosting และ Domain Name
  • Tools & HTML Basic
  • Style Sheet Images & Form
  • Advance & Template
  • เรียนจบ มีเว็บไซต์ของตัวเองทันที
เพียง 5500 บาท

Joomla Training

แถมฟรี
Pro Hosting
+ Domain Name
  • Install & Setup
  • Tools Plugin & Module
  • Work with Template & Customize
  • เรียนจบ มีเว็บไซต์ของตัวเองทันที
เพียง 5500 บาท

ตัวอย่าง เว็บไซต์