หลักสูตร สอนออกแบบเว็บไซต์

หลักสูตร Web Design

Basic Web Design

แถมฟรี Web Hosting และ Domain Name
  • Tools & HTML Basic
  • Style Sheet Images & Form
  • Advance & Template
  • เรียนจบ มีเว็บไซต์ของตัวเองทันที
เพียง 5500 บาท

Joomla Training

แถมฟรี
Pro Hosting
+ Domain Name
  • Install & Setup
  • Tools Plugin & Module
  • Work with Template & Customize
  • เรียนจบ มีเว็บไซต์ของตัวเองทันที
เพียง 5500 บาท

 

เนื้อหา หลักสูตร

Basic Web Design

แถมฟรี Web Hosting และ Domain Name

Web Design Basic Course Outline
เวลา เรียน : 18 ชม.
หลักสูตรนี้ครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการออกแบบและการดูแลเว็บไซต์ โดยเนื้อหาภายในหลักสูตมี Web Admin tools, Management tools, Web Development tools, HTML Tag, Web layout and design, HTML & CSS, Advance HTML, PHP โดยเน้นการปฎิบัติเพื่อการใช้งานจริง
วันที่ 1
     • Introduction to the Internet and web technology (30 mins)
     • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเว็บ และอินเตอร์เน็ต ความรู้เกี่ยวกับ Web Server
     • Web Server, Admin tools, Management tools ( 2 hours)
     • Web tools resources
     • Webserver installation, How to use admin tools, How to use Management tools
     • Web Graphics (1 hour 30 mins)
     • การใช้งานรูปภาพบนเว็บเพจ การใช้งาน photo shop เบื้องต้น การจัดการความละเอียดภาพเพื่อใช้บนเว็บ
     • Web Design Tools (1 hour)
     • การใช้งาน Adobe Dream viewer, การใช้งาน Notepad ++, การใช้งาน Visual studio .Net
     • Basic HTML (1 hour)
     • Introducing the Interface tools
     • HTML Tag, Web Layout
วันที่ 2
Web design (6 hours)
     • Lesson 1: Creating Your First Website
     • Lesson 2: Adding Images & Links
     • Lesson 3: Designing with Tables
     • Lesson 4: Designing with Cascading Style Sheets
     • Lesson 5: Adding Audio, Video, & Flash to a Page
     • Lesson 6 : How to use tools tip
     • Lesson 7: Creating Menu
     • Lesson 8: Creating Online Forms
     • Lesson 9: Creating PHP Contact Forms
Question & Answer
วันที่ 3
     • Web design , continued (6 hours)
     • Lesson 10: Saving Time with Templates
     • Lesson 11: Testing Your Website
     • Lesson 12: Publishing & Managing Your Website
เทคนิคการสร้างเว็บให้เข้าถึงได้เร็ว
เทคนิคการสร้างเว็บเพื่อรองรับ search engine, Google
ทดสอบแก้ไข อัฟเดด และ upload เพื่อใช้งานจริง
Question & Answer

Joomla Training

แถมฟรี
Pro Hosting
+ Domain Name

หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์ด้วยจูมล่า เพื่อการใช้งานจริง
     •ระยะเวลาการอบรม             2          วัน
     •เวลา 9.00 – 16.30  (เวลาโดยประมาณ)
     •ค่าอบรม        5,500 บาทต่อ 1 คน
***ฟรี***
     •แถมฟรี โดเมนเนม (.com .net .org) ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 350 บาท
     •แถมฟรี Unlimited Web Hosting 1 ปี มูลค่า 5,500 บาท
รายละเอียดเว็บโฮสติ้ง (กรณี ต้องการใช้เว็บโฮสติ้งด้วย) 
     •เนื้อที่เก็บข้อมูลทั้งหมด UNLIMIT Disk Space (แบบไม่จำกัดพื้นที่)
     •ปริมาณโอนถ่ายข้อมูลต่อเดือน (Unlimited Data Transfer)
     •มีระบบ Backup และกู้คืนข้อมูล          
     •ดูแลและปรึกษาปัญหาฟรี ตลอด 1 ปี           

หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์ด้วยจูมล่า เพื่อการใช้งานจริง
เนื้อหาหลักสูตร      •แนะนำเครื่องมือ Notepad++ Dreamweaver Photoshop
     •ปูพื้น HTML CSS CSS3 PHP
     •การติดตั้งจูมล่าบนเครื่อง Notebook หรือ PC
     •การติดตั้ง Web Server
     •การติดตั้ง XAMPP
     •การติดตั้ง Joomla Packages
     •การสร้าง Database ด้วย PHPMyadmin
     •ติดตั้งจูมล่า Step by Step
     •การติดตั้ง ภาษาไทย
     •การติดตั้ง Template
     •การติดตั้งเครื่องมือและส่วนเสริมต่างๆ
     •การเปลี่ยน icon
     •การเปลี่ยน Logo ให้เว็บไซต์
     •การเปลี่ยน สี background
     •การสร้างหมวดหมู่สำหรับเก็บเนื้อหา
     •การสร้างบทความ (article)
     •การเพิ่มรูปลงในบทความ
     •การสร้างเมนูใหม่
     •สร้างป้ายโฆษณา (banner)
     •การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ Contact
     •การสร้างโมดูลใหม่
     •การย้ายเว็บทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ขึ้นเว็บโฮสติ้งเพื่อใช้งาน
     •การใช้งาน WinSCP เป็น FTP
     •การใช้งาน filezilla FTP manager
     •สร้างเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อใช้งานจริง
     •วัตถุประสงค์และความต้องการ
     •เตรียมข้อมูลและเนื้อหา
     •ลงมือปฎิบัติ

เพียง 5500 บาท